Nagrade

Herbalife Nutrition osvaja QUDAL medalju za kvalitet sa 5 zvjezdica

Qudal 2022 slika

Ovogodišnje provedeno istraživanje kvaliteta QUDAL (QUality meDAL) pokazalo je da su potrošači u Bosni i Hercegovini ponovno odabrali Herbalife Nutrition Formula 1 za najkvalitetniji Zamjenski proizvod za jedan ili više obroka u BiH za 2022./2023. godinu.

U posljednjem istraživanju kvaliteta QUDAL koje je provela švicarska kuća Icertias, mjerilo se isključivo iskustvo, mišljenje i percepcija ispitanika o kvaliteti ponude proizvoda i usluga na tržištu BiH, a od ispitanika se, između ostalim, tražilo da navedu naziv proizvođača odnosno ponuđača DODATAKA PREHRANI ZA REGULACIJU TJELESNE TEŽINE (u obliku praha, otopina, instant napitaka i sl.) koji, prema njihovom ličnom iskustvu i mišljenju ili iskustvu i mišljenju njihovih bližnjih, nudi najviši nivo kvaliteta na bosanskohercegovačkom tržištu.

Na navedeno pitanje, uvjerljivo najveći broj potrošača, odgovorio je – Herbalife

Time je Herbalife Nutrition ponovno postao nositelj QUDAL medalje sa 5 zvjezdica koju nose samo oni proizvodi ili usluge u kojima su potrošači pokazali najveće povjerenje pri testiranju kvalitete, pozicionirajući ih na prvo mjesto u svojoj kategoriji.

Istraživanje QUDAL - QUality meDAL provodi se u potpunosti u skladu s odredbama ‘Međunarodnog kodeksa za provedbu tržišnih i društvenih istraživanja’ koji su donijele Međunarodna trgovačka komora (ICC) i Svjetska udruga istraživačkih stručnjaka (ESOMAR). 

Istraživanje za 2022/2023. godinu provedeno je na uzorku od 1.200 ispitanika starijih od 17 godina u aprilu 2021., i to prema inovativnoj CAWI - DEEPMA metodi (Computer Assisted Web Interviewing - Deep Mind Awareness).

Certifikat je dostupan na linku: https://www.qudal.com/BIH-456RS84

Više o Formula 1 nagrađivanim proizvodima doznajte od Herbalife Nutrition Nezavisnog Člana.