Nagrade

QUDAL medalja za Herbalife Nutrition

F1 Qudal medal BA

Istraživanje kvalitete QUDAL za 2020./2021. pokazuje da bosanskohercegovači potrošači, najkvalitetnijim Zamjenskim proizvodom za jedan ili više obroka u redukcijskoj dijeti u Bosni i Hercegovini, smatraju Herbalife Nutrition Formula 1.

Naime, u istraživanju kvalitete QUDAL QUality meDAL, u kojem se mjerilo isključivo iskustvo, mišljenje i percepcija ispitanika o kvaliteti ponude proizvoda i usluga na bosanskohercegovačkom tržištu, od ispitanika se, između ostalog, tražilo da navedu dodatak prehrani za regulaciju tjelesne težine (u obliku praha, otopina, instant napitaka i sl.) koji, prema njihovom ličnom iskustvu i mišljenju ili iskustvu i mišljenju njihovih bližnjih, nudi najviši nivo kvaliteta na bosanskohercegovačkom tržištu.

Na navedeno pitanje, uvjerljivo najveći broj potrošača, odgovorio je – Herbalife

Istraživanje QUDAL - QUality meDAL provodi se u potpunosti u skladu s odredbama ‘Međunarodnog kodeksa za provedbu tržišnih i društvenih istraživanja’ koji su donijele Međunarodna trgovačka komora (ICC) i Svjetska udruga istraživačkih stručnjaka (ESOMAR).

Istraživanje za 2020./2021. godinu provela je švicarska kuća ICERTIAS na uzorku od 1.200 ispitanika u aprilu 2020., i to prema inovativnoj CAWI - DEEPMA metodi (Computer Assisted Web Interviewing - Deep Mind Awareness).

Bitno je napomenuti da istraživanje QUDAL ne mjeri tržišne udjele, ili snagu branda, već isključivo i samo iskustvo, zadovoljstvo i percepciju ispitanika kvalitetom usluge i ponude na tržištu.

Više o Formula 1 nagrađivanim proizvodima doznajte od Herbalife Nutrition Nezavisnog Člana.