Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

MOLIMO VAS DA POZORNO PROČITATE OVAJ UGOVOR PRIJE NEGO POČNETE KORISTITI OVU ILI BILO KOJU DRUGU HERBALIFE WEB STRANICU I PRIJE NEGO KUPITE BILO KOJI PROIZVOD ILI USLUGE HERBALIFE-A .

Ovaj ugovor (u daljnjem tekstu: "Ugovor") sklapate vi i Herbalife International of America, društvo organizirano prema zakonima države Nevada (u daljnjem tekstu: "Društvo", “Herbalife” ili "mi"). Ovim Ugovorom utvrđuju se pravni uvjeti vašeg korištenja ove web stranice i bilo koje druge Herbalife web stranice, te uvjeti za vašu kupnju i/ili korištenje bilo kojih dobara ili usluga Herbalifea ili u vezi s poslovnom prilikom Herbalife (u daljnjem tekstu zajednički se nazivaju "Ponude"). Ovaj Ugovor isto tako sadrži informacije o tome kako postati distributer Herbalifea. Vaše korištenje Herbalifeovih web stranica, uključujući i sve web stranice (zajednički nazvane: Stranica) i sve informacije, podatke, tekstove, programske pakete, slike, zvukove ili ostale materijale (u daljnjem tekstu zajednički nazvane: "Sadržaj") koji su sadržani u njima, ili pak vaše korištenje ili kupnja bilo koje druge Ponude potvrđuje da prihvaćate ovaj Ugovor, te vas trajno obvezuju na pridržavanje uvjeta ovog Ugovora. Ukoliko ste nezadovoljni Stranicom ili drugim Ponudama, vaš jedini i isključivi pravni lijek je prestati koristiti Stranicu ili druge Ponude, osim ako u članku 6 Ugovora nije izričito navedeno drugačije (Herbalifeovo jamstvo kupcima).

1. Izmjene i preinake

Zadržavamo pravo da bilo u kojem trenutku:

Izmijenimo uvjete ovog Ugovora;

Poboljšamo, proširimo, preinačimo ili ukinemo Stranicu ili druge Ponude, ili bilo koji dio Stranice ili drugih Ponuda, bilo u kojem trenutku i prema našoj isključivoj diskreciji.

Eventualne izmjene ovog Ugovora stupit će na snagu odmah nakon odgovarajuće obavijesti, koju možete dobiti elektroničkom poštom ili prikazom na Stranici (u daljnjem tekstu: "Obavijest"). Ako nakon takve Obavijesti koristite Stranicu ili druge Ponude, smatrat će se da ste prihvatili te izmjene. Svakako povremeno ponovo pregledajte ovaj Ugovor, kako biste bili sigurni da ste upoznati s njegovom najnovijom verzijom. Stranica ili druge Ponude s vremena na vrijeme mogu biti poboljšane, preinačene ili ukinute, djelomice ili u cijelosti, prema našoj isključivoj diskreciji. Poboljšanja, proširenja ili preinake Stranice ili drugih Ponuda podlijegat će ovom Ugovoru.

2. Pristup

Da biste mogli koristiti Stranicu, morate ishoditi pristup internetu i platiti sve pristojbe za takav pristup. Osim toga, morate osigurati da imate svu opremu koja vam je potrebna za pristup internetu. Vi snosite isključivu odgovornost za kupnju, spajanje, instalaciju, korištenje i održavanje sklopovlja, programskih podrški, telefonske usluge (kablovske ili druge) i usluge pristupa vašeg osobnog računala internetu, kao i za sve troškove povezane s tim. Vi ste isključivo odgovorni za pregledavanje vašeg sklopovlja i programskih podrški na računalne viruse i ostale slične probleme prije njihovog korištenja. Mi ne snosimo nikakvu odgovornost ni za kakve pogreške ili kvarove povezane s lošim radom ili kvarom vašeg sklopovlja ili programskih podrški.

3. Podobnost

Vi izjavljujete i jamčite da ste navršili najmanje 18 godina. Proizvodi Herbalife i poslovna prilika Herbalife ne mogu se nuditi, isporučivati niti prodavati ni u jednoj zemlji za koju prethodno nije dobiveno odobrenje od Herbalife-a. Da biste pogledali popis tih zemalja, molimo da kliknete ovdje: Odobrene zemlje. Herbalife neprestano širi svoje poslovanje na nova tržišta, pa vas stoga molimo da povremeno pogledate ažurirane popise zemalja.

4. Nezavisni Herbalife Nutrition distributeri

Herbalifeovi proizvodi i usluge prodaju se kroz Herbalifeovu mrežu nezavisnih Distributera. Ne morate postati nezavisni Herbalife Distributer da biste kupili Herbalife proizvode i usluge. No, ako ste zainteresirani da postanete nezavisni Herbalife Distributer, molimo da nazovete Herbalife na 1-866-866-4744.

5. Web stranice nezavisnih Herbalife distributera

Nezavisni Herbalife Distributeri mogu imati svoje vlastite web stranice na internetu. Isključiva je odgovornost stvakog nezavisnog Distributera da osigura da je sadržaj njegove/njene web stranice točan i da u potpunosti udovoljava svim pravilima, smjernicama i pravilima Herbalife-a, uključujući, ali se ne ograničavajući na Herbalifeova Pravila ponašanja i Pravila za Distributere, Herbalifeova Dodatna pravila, Herbalifeova Pravila za Nutricionističke klubove, sve važeće savezne i državne propise, kao i sve važeće zakone i propise zemlje u kojoj živite ili radite. Molimo vas da pročitate odgovarajuće odredbe u Priručniku za karijeru koji je sastavni dio svakog Međunarodnog poslovnog paketa. Ako trebate dodatni primjerak Priručnika, molimo vas da se obratite Herbalifeu na 1-866-866-4744.

HERBALIFE ODBACUJE SVAKU ODGOVORNOST KOJA PROIZLAZI IZ ILI JE NA BILO KOJI NAČIN POVEZANA S WEB STRANICAMA NEZAVISNIH DISTRIBUTERA .

6. Herbalife jamstvo za kupce

Herbalife jamči za kvalitetu svakog proizvoda koji nosi ime Herbalife i potvrđuje da proizvodi proizvedeni za Herbalife ispunjavaju visoke standarde svježine i čistoće za proizvode koje kupci koriste. Uvjereni smo da će se naši proizvodi u svakom pogledu zadovoljiti naše kupce.

7. Vaši podaci i zaštita vaše privatnosti

Ako prilikom korištenja Stranice unosite vaše podatke, smatra se da ste suglasni da ćete davati točne, valjane i potpune podatke o onome o čemu su podaci zatraženi i da ćete te podatke primjereno održavati i ažurirati. Temeljem Načela zaštite tajnosti podataka mi smijemo otkriti trećim stranama podatke o vama koje prikupimo preko Stranice ili na drugi način. Za podrobnije informacije molimo da pročitate čitav tekst našeg Načela zaštite tajnosti podataka. Eventualne izmjene Načela zaštite tajnosti podataka stupaju na snagu odmah po odgovarajućoj obavijesti. Vaše korištenje Stranice ili drugih Ponuda nakon takve obavijesti značit će da prihvaćate te izmjene. Svakako povremeno ponovo pregledajte Politiku zaštite privatnosti, kako biste bili sigurni da ste upoznati s njenom najnovijom verzijom.

8. Ponašanje korisnika

Vi snosite odgovornost za sve Sadržaje koje nam šaljete. Stranicu ili druge Ponude ili bilo koju informaciju koju dobijete sa Stranice ili iz drugih Ponuda ne smijete koristiti za:

 • Ometanje drugih korisnika u korištenju Stranice ili drugih Ponuda;
 • Bilo kakvu protuzakonitu radnju;
 • Namjerno nagovaranje maloljetnika ili bilo kakvo nanošenje štete maloljetnicima;
 • Krivo predstavljanje sebe samih ili bilo kakve svoje pripadnosti;
 • Preinake, prilagodbe, podlicenciranje, prevođenje, prodaju, obrnuti inženjering, dekompiliranje ili rastavljanje bilo kojeg dijela Stranice ili drugih Ponuda;
 • Mijenjanje ili uklanjanje bilo koje obavijesti o autorskom pravu, zaštitnom znaka ili drugim vlasničkim pravima;
 • "Uokvirivanje", "zrcaljenje" ili "hiperpovezivanje" bilo kojeg dijela Stranice ili drugih Ponuda bez našeg prethodnog pismenog odobrenja; ili povezivanje s bilo kojom stranicom unutar Stranice ili drugih Ponuda s bilo kojeg mjesta u mreži ili bilo koje web stranice na kojima se nalaze bilo kakve izjave o ljekovitim ili blagotvornim svojstvima bilo koje tvari, bez obzira na to proizvodimo li mi takvu tvar, ili je prodajemo ili distribuiramo.

9. Korištenje elektroničkih adresa navedenih na stranici

Prilikom korištenja bilo koje od elektroničkih adresa koje ste dobili na ili preko Stranice ili drugih Ponuda, suglasni ste da ni jednoj osobi ili subjektu nećete prenositi :

 • nikakve Sadržaje koji su protuzakoniti, prijevarni, prijeteći, nasilni, klevetnički, difamatorni, vulgarni, opsceni, štetni, uznemiravajući, podmukli, narušavaju nečiju privatnot, puni mržnje ili im se može prigovoriti s gledišta rase, etničke pripadnosti ili nekog drugog gledišta, ili su predmetom ugovora o tajnosti podataka, ili predstavljaju povredu naših prava intelektualnog vlasništva ili drugih prava ili pak povredu takvih prava trećih osoba;
 • nikakve nejavne informacije bilo o kojoj kompaniji;
 • nikakve poslovne tajne niti
 • ikakve računalne šifre, datoteke ili programe (primjerice, računalni virus) čija je namjena prekinuti, uništiti, ugroziti sigurnost ili ograničiti funkcionalnost bilo kojeg uređaja.

Slanje neželjenih poruka (spamova) je strogo zabranjeno. U svrhu ove odredbe spam znači slanje nežejene poruke bilo kojoj osobi, subjektu, tematskoj skupini, forumima, popisima elektroničkih adresa ili drugim skupinama, osim ako je od primatelja elektroničke pošte dobiveno prethodno ovlaštenje za takvo slanje, u kojem se izričito dozvoljava slanje elektroničkih poruka na njihove adrese, ili ako je poslovni ili osobni odnos s primateljem elektroničke poruke već uspostavljen. AKO DOBIJETE SPAM OD NEKOGA TKO PRODAJE ILI OPISUJE PROIZVODE HERBALIFE ILI HERBALIFE POSLOVNU PRILIKU, MOLIMO VAS DA NAS O TOME ODMAH OBAVIJESTITE, KAKO BISMO MOGLI PODUZETI POTREBNE KORAKE.

Zabranjeno je korištenje lažnih zaglavlja u elektroničkim porukama, kao i krivotvorenje ili promjena izvora bilo koje elektroničke poruke u vezi s Herbalifeom i/ili njihovim proizvodima i uslugama.

Morate poštivati lokalne zakone i propise u vezi sa zaštitom podatka i slanjem promotivnih materijala. Uz to, ako osoba ili subjekt naznače da ne žele primati elektroničke poruke, suglasni ste da takvoj osobi ili subjektu nećete slati elektroničke poruke. Ako se osoba isprva složi s primanjem elektroničke poruke, ali kasnije izjavi da ih više ne želi primati, morate postupiti prema takvom zahtjevu.

Herbalife zabranjuje provođenje prethodno navedenih aktivnosti korištenjem usluga drugog pribavljača, usluga ponovnog slanja poruka ili na bilo koji drugi način.

10. Naša vlasnička prava

Stranica i druge Ponude i programske podrške korištene uz Stranicu i druge Ponude sadrže informacije koje su zaštićene autorskim pravima, zaštitnim znakovima, zakonima o poslovnoj tajni, uslužnim žigovima, patentima i/ili drugim vlasničkim pravima i zakonima (u daljnjem tekstu zajedno nazvanim: "Zakoni o intelektualnom vlasništvu"). Osim toga, Sadžaj koji se nalazi u Stranici ili drugim Ponudama ili oglasima sponzora, u informacijama koje dobivate putem Stranice ili drugih Ponuda ili u informacijama koje dobivate od oglašivača zaštićen je Zakonima o intelektualnom vlasništvu. Suglasni ste da nećete mijenjati, iznajmljivati, posuđivati, prodavati, distribuirati ili stvarati izvedenice temeljem Stranice ili drugih Ponuda, u cijelosti ili djelomice, osim ako vas mi za to ne ovlastimo pismenim putem.

11. Vlasništvo i ograničenja korištenja

©2003 Herbalife International of America, Sva prava pridržana. Herbalife International of America posjeduje i vodi ovu Stranicu i/ili druge Ponude zajedno s drugima, a temeljem ugovornih sporazuma. Ni na koji način ne smijete kopirati, reproducirati, ponovo objavljivati, učitavati, odašiljati, prenositi niti distribuirati materijale sa Stranice ili drugih Ponuda bez naše prethodne pismene dozvole. Ne smijete mijenjati ni jedan materijal koji je sadržan u Stranici ili drugim Ponudama, niti koristiti ijedan materijal za bilo koju drugu svrhu. Potvrđujete da korištenjem Stranice ili drugih Ponuda ne stječete nikakva vlasnička prava ni nad kojim intelektualnim vlasništvom. Dajemo vam ograničenu, neekskluzivnu, neprenosivu dozvolu za korištenje Stranice isključivo u svrhu pregledavanja Stranice ili drugih Ponuda tijekom korištenja interneta. U skladu s uvjetima te dozvole nije vam dozvoljeno napraviti privremene niti trajne kopije Stranice ili drugih Ponuda, kao ni bilo kojeg od Sadržaja na bilo kojem mediju, ni u koju svrhu. Ne prenosimo na vas vlasništvo ni jednog dijela Sadržaja. Zadržavamo sva prava, vlasništvo nad svim dijelovima Sadržaja i interes u svim dijelovima Sadržaja. Ne smijete prodavati, preprodavati, dekompilirati, provoditi obrnuti inženjering, rastavljati niti na drugi način prevoditi ni jedan dio programske podrške Stranice ili drugih Ponuda u oblik koji čovjek može pročitati (osim u ograničenoj mjeri u kojoj je to eventualno dozvoljeno prema važećim zakonima). Ne smijete prenositi ni jedan dio Stranice ili drugih Ponuda trećim osobama. Herbalife, naš logotip i imena proizvoda koje Kompanja proizvodi, stavlja na tržište, prodaje ili distribuira predstavljaju trgovačka imena i/ili uslužne žigove kompanije Herbalife International of America, Inc., ili njenih tvrtki kćeri. Sva druga trgovačka imena, uslužni žigovi i logotipovi koji se koriste na Stranici ili drugim Ponudama predstavljaju trgovačka imena, uslužne žigove ili logotipove njihovih vlasnika.

12. Slanje vaših zamisli

Ako nam pošaljete bilo kakve zamisli, prijedloge ili svjedočanstva, mi imamo pravo potpuno besplatno koristiti to što ste poslali, onako kako smatramo prikladnim, što uključuje i pravo da takve sadržaje stavimo na internet. Vi možete poslati zamisli i materijale na ovu Stranicu samo ako ste ishodili odgovarajuće autorsko pravo i ostale dozvole za postavljanje takvih materijala, te nam dozvoljavate da takve materijale koristimo bez ograničenja. Suglasni ste da nećete kršiti niti povrijediti prava trećih strana, uključujući prava privatnosti, prava javnosti, te intelektualna i vlasnička prava, poput autorskih prava ili prava zaštitnih znakova.

13. Svjedočanstva

Svjedočanstva ljudi o iskustvima s proizvodima ili poslovnoj prilici objavljena na našoj Stranici ili drugim Ponudama predstavljaju stvarna iskustva svakog od tih pojedinaca, samo su anegdotalna i mogu biti netipična.

14. Linkovi

Ponekad ćemo davati linkove za web stranice ili resurse trećih strana. Činjenica da dajemo takve linkove ne znači da podržavamo bilo kakve informacije, proizvode ili usluge do kojih se može doći preko takvih linkova. Kako nemamo nikakvu kontrolu nad web stranicama ili resursima trećih strana, ne može nas se smatrati odgovornima za sadržaj takvih stranica ili resursa, kao niti za vaše oslanjanje na bilo kakve sadržaje koji se nalaze na takvim web stranicama ili resursima trećih strana.

15. Pogreške

Iako nastojimo održati cjelovitost Stranice i drugih Ponuda, ne dajemo nikakva jamstva za točnost ili potpunost Stranice ili drugih Ponuda. Ako mislite da ste otkrili pogrešku na Stranici ili drugim Ponudama, molimo vas da nam se obratite na broj 866-866-4744 i da nam po mogućnosti date opis pogreške, njenu URL lokaciju i svoje podatke za kontakt. Mi ćemo poduzeti sve što je realno moguće da riješimo situaciju.

16. Odbijanje jamstava; Ograničenje odgovornosti

Korištenjem Stranice ili drugih Ponuda izričito ste suglasni sa sljedećim:

 • Stranica i druge Ponude nude se onakve kakve jesu i koliko su dostupne. Do mjere do koje je to moguće prema važećim zakonima, odbijamo sva jamstva i uvjete bilo koje vrste, izričita ili ona koja se podrazumijevaju, uključujući, ali se ne ograničavajući na pretpostavljena jamstva i uvjete ili druge uvjete tržišnog potencijala, prikladnosti za određenu svrhu i nekršenja prava, osim jamstava koja su izričito navedena u članku ovog Ugovora naslovljenom «Herbalife jamstvo kupcima.
 • Ne dajemo nikakvo jamstvo da će:

(i) Stranica ili Ponude zadovoljiti vaše zahtjeve;
(ii) Stranica ili druge Ponude raditi bez prekida, pravovremeno, sigurno ili bez pogreške;
(iii) rezultati dobiveni korištenjem Stranice ili drugih Ponuda biti točni ili pouzdani; te
(iv) eventualne pogreške na Stranici ili drugim Ponudama biti ispravljene.

 • Vi koristite Stranicu ili druge Ponude isključivo na vlastiti rizik. Kod donošenja važnih osobnih, medicinskih, pravnih ili financijskih odluka ne biste se trebali oslanjati na savjete, izjave ili mišljenja. Trebali biste se posavjetovati s ovlaštenim stručnjacima kako biste dobili savjet primjeren vašim osobnim okolnostima. Vi snosite isključivu odgovornost za eventualne štete koje nastanu vama ili bilo kojoj trećoj strani, a koje su neposredno ili posredno uzrokovane bilo kojim materijalom koji učitate ili dobijete sa Stranice ili drugih Ponuda. Ne može nas se smatrati odgovornima ni za kakve štete koje se mogu pripisati virusima ili drugim destruktivnim materijalima.

 • Ne dajemo nikakve izjave ili jamstva u pogledu web stranica neovisnih distributera, što uključuje i jamstva tržišnog potencijala ili prikladnosti za pojedinu svrhu. Ne biste se trebali oslanjati ni na koju izjavu ili jamstvo koje nađete na bilo kojoj web stranici neovisnih distributera.

 • Sva dodatna jamstva Kompanija mora pismeno odobriti. Suglasni ste da nas, naše dužnosnike, direktore, zaposlenike, predstavnike, imenovane osobe, zastupnike, neovisne distributere ili naše dobavljače nećete smatrati odgovornima ni za kakvu neposrednu, posrednu, slučajnu, posebnu, posljedičnu ili primjernu štetu ili gubitak (uključujući, primjerice, štetu zbog gubitka zarade, gubitka ugleda i gubitka podataka), čak niti onda kada ste nas obavijestili da bi se takve štete mogle desiti, a koje nastanu zbog :

  • vaše nemogućnosti pristupanju vapim podacima o upisu;
  • činjenice da ste nezavisni Herbalife Distributer;
  • vašeg korištenja ili nemogućnosti korištenja Stranice ili zbog vaše kupnje ili korištenja drugih Ponuda;
  • neovlaštenog pristupa sadržajima ili podacima koje šaljete ili izmjeni takvih sadržaja ili podataka; ili
  • postupaka bilo koje treće strane u vezi sa Stranicom ili drugim Ponudama.

Ovime se odričete prava bilo kakvih potraživanja s tog naslova, bez obzira na to temelje li se na ugovornoj, izvanugovornoj ili drugoj odgovornosti, čak i ako smo bili obaviješteni o mogućnosti nastanka takvih šteta. Ovisno o važećoj jurisdikciji, neka od ograničenja navedenih u ovom Članku možda se ne primjenjuju na vas. Primjerice, ako imate sjedište ili poslujete u Ujedinjenom Kraljevstvu, gore navedena ograničenja neće isključiti Herbalifeovu odgovornost u pogledu smrti ili tjelesne povrede izazvane nemarom Herbalifea.

17. Obeštećenje

Suglasni ste i obvezujete se da ćete obeštetiti, čuvati i osigurati od odgovornosti nas, naše dužnosnike, direktore, zaposlenike, predstavnike, imenovane osobe, neovisne distributere i zastupnike u pogledu svih eventualnih potraživanja, zahtjeva za naknadu štete, gubitka ili troškova (uključujući i razumne odvjetničke naknade) ili drugih troškova koji bi neposredno ili posredno mogli nastati temeljem ili u bilo kakvoj vezi sa sljedećim:

 • vašim postupcima ili propustima u vezi sa Stranicom ili drugim Ponudama;
 • vašim postupcima ili propustima u vezi sa Stranicom ili drugim Ponudama;
 • vašom kupnjom ili korištenjem Stranice ili drugih Ponuda, te kupnjom ili korištenjem Stranice ili drugih Ponuda od strane druge osobe koja koristi vaše korisničko ime;
 • kršenjem bilo koje odredbe ovog Ugovora;
 • bilo kakvim navodima da bilo koji od materijala koji nam je poslan ili predan putem Stranice ili drugih Ponuda krše ili na drugi način predstavlja povredu autorskog prava, prava zaštićenog znaka, zaštite poslovne tajne ili drugog intelektualnog vlasništva ili drugih prava bilo koje treće strane; i/ili
 • kršenjem prava bilo koje strane, uključujući bez ograničenja sve navode o kleveti, ogovaranju, povrede prava javnosti, povrede posjeda i povrede intelektualnog vlasništva ili drugih vlasničkih prava.

U slučaju da mi postavimo zahtjev za odštetu, suglasni ste da ćete od nas zatražiti pismenu potvrdu i da ćete tek s takvom pismenom potvrdom pristati na nagodbu u pogledu bilo kakvog zahtjeva ili tužbe.

18. Raskid ugovora; Izmjene

Mi smijemo ukinuti vaše korištenje i pristup Stranici ili drugim Ponudama u svakom trenutku i bilo iz kojeg razloga. Isto tako u svakom trenutku i bilo iz kojeg razloga možemo promijeniti način rada Stranice ili ukinuti Stranicu ili druge Ponude, u cijelosti ili djelomice, uz slanje odgovarajuće obavijesti ili bez takve obavijesti. Za ukidanje prava bilo koje od ugovornih strana nije potrebna obavijest o otkazu. Suglasni ste da nas nećete smatrati odgovornima ni za kakve neposredne, posredne, slučajne, posebne, posljedične ili primjerne gubitke ili štete koje bi proizašle iz činjenice da smo izmijenili ili ukinuli Stranicu ili druge Ponude ili da smo ukinuli vaš pristup Stranici ili drugim Ponudama.

19. Američko pravo

U slučaju da pristupate Stranici ili drugim Ponudama s lokacija izvan Sjedinjenih Država, odgovorni ste za poštivanje lokalnih zakona ukoliko su oni primjenjivi i u mjeri u kojoj su primjenjivi.

Sva programska podrška koja se koristi na Stranici ili drugim Ponudama podliježe američkim izvoznim kontrolama. Ni jedna takva programska podrška ne smije se učitavati ili na drugi način izvoziti ili ponovo izvoziti (i) u Kubu, Irak, Libiju, Sjevernu Koreju, Iran, Siriju (ili državljanima ili stanovnicima tih zemalja) ili u bilo koju drugu zemlju za koju je SAD proglasio embargo na izvoz dobara; ili (ii) ikome tko se nalazi na popisu Posebno označenih državljana američkog Ministarstva financija ili Popisu subjekata kojima se moraju odbiti narudžbe koji je izdalo američko Ministarstvo trgovine. Učitavanjem ili korištenjem takve programske podrške vi izjavljujete i jamčite da niste smješteni, da niste pod upravom ili da niste državljan ili stanovnik ni jedne takve države niti se nalazite na ijednom takvom popisu.

Mi pridržavamo pravo da prema svojoj isključivoj diskreciji u bilo kojem trenutku ograničimo dostupnost Stranice ili drugih Ponuda bilo kojoj osobi, zemljopisnom području ili jurisdikciji.

20. Ostale odrebe

Na ovaj Ugovor primjenjuju se zakoni države Kalifornije (bez obzira na načela sukoba prava u Kaliforniji). Eventualni sporovi između vas i nas moraju se predati na odlučivanje državnim ili saveznim sudovima smještenim u Okrugu Los Angeles u Kaliforniji. U slučaju da sud utvrdi da je dio ovog Ugovora neprovediv, preostali dio Ugovora će se i dalje primjenjivati. Ovaj Ugovor predstavlja cjelokupni sporazum između vas i nas u vezi sa Stranicom ili drugim Ponudama i ovaj Ugovor zamjenjuje sve prethodne pismene ili usmene sporazume koji su eventualno postojali među nama. Vi se neopozivo i bezuvjetno odričete svih prava ili pravnih lijekova koje biste mogli imati za potraživanje odštete i/ili opoziv ovog Ugovora zbog bilo kakvog lažnog prikazivanja činjenica (a koje nije prijavrno lažno prikazivanje činjenica) koje nije sadržano u ovom Ugovoru. Svoja prava ili obveze prema ovom Ugovoru ne možete prenijeti ni na koga bez naše pismene dozvole. U slučaju da nismo proveli bilo koju odredbu ovog Ugovora ne znači da se odričemo svog prava da istu takvu odredbu provedeno ubuduće. Naslovi članaka navedeni u ovom Ugovoru imaju samo informativni karakter i sami po sebi ne predstavljaju provedive odredbe ovog Ugovora.

[Posljednji put revidirano 29. srpnja 2003.]

[© 2003]. Herbalife International of America. Sva prava pridržana.

 

© 2020 Herbalife International of America, Inc. nije dozvoljena reprodukcija u cijelosti ili djelomično bez pismenog dopuštenja. Sva prava pridržana. Svi zaštitni znaci i slike proizvoda izloženi na ovim stranicama, ukoliko nije drugačije navedeno, vlasništvo su Herbalife International Inc.